Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
 
Универсален усуквач на декоративни елементи “УУДЕ – 1”
   
   
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Служи за изработване на усукани в напречно сечение декоративни елементи от метални профили: шини до 30 х 10, квадрат до 16 mm, използвани за направа на огради, предпазни решетки, декоративни пана и т.н.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Т Е Х Н И Ч Е С К А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
- максимална дължина на усуквания участък 1 m
- габаритни размери 1220 х 160 х 190 mm
- тегло 17,5 kg