Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
Уред за снарядяване на ловни патрони УСЛП
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът е предназначен за снарядяване на патрони по БДС 2292-76, калибър 12 и 16 и дава възможност да се изпълняват следните операции:

  1. Изваждане на изгорелия капсул от гилзата на изстреляния ловен патрон.
  2. Набиване в гилзата на нов капсул - възпламенителен тип "ЖИВЕЛО" по
БДС 2824-90.
  3. Пълнене на гилзата с необходимите боеприпаси.
  4. Завиване на снарядения патрон.

Уредът представлява малка ръчна преса, състоящя се от основа с монтирани върху нея двустъпална чаша за фиксиране на гилзата при завиване на снаряден патрон и поставка за фиксиране на гилзата при изваждане на изгорял капсул и набиване на нов.

Уредът е комплектован с развалцовъчна чаша и поставка в два размера (патрони калибър 12 и 16) и приспособление за пълнене на гилзата.