Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
 
Универсален огъвач за декоративни елементи “УОДЕ – 1”
   
   

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Служи за изработване на различни декоративни елементи от метални профили: шини, квадрат, кръг, използвани за направа на ограда, предпазни решетки, декоративни пана и т.н.


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Вид на профила (максимален размер в mm)
шина
квадрат
кръг
Спирален огъвач 30х12
12
Ø12
Кръгов огъвъч Ø40 – 250 mm 50х12
20
Ø20
Ъглов огъвач (0 – 90°)
90х8
20
Ø20