Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
Тръбоогъваща машина “ТМ 02/Р”
   

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Машината служи за огъване на дебелостенни метални тръби в студено състояние.

Намира приложение в жилищното и промишленото строителство, при монтаж и ремонт на паропроводи, газопроводи и други инсталации. Машината е в преносим вариант.

Т Е Х Н И Ч Е С К А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
- Размери на огъваните тръби 3/8", 1/2", 3/4" , 1", 1 1/4", 1 1/2", 2 "
- Ъгъл на огъване 0 – 90°
- Максимална сила на огъване 75 kN
- Ход на буталото на цилиндъра 0 – 250 mm
- Габаритни размери:

    без триножник
    с триножник


800 х 670 х 520 mm
800 x 670 x 1000 mm
- Тегло:

    без опаковка
    с опаковка


92 kg
110 kg