Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
Тръбоогъваща машина “ТМ 02/Е”
   
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:  
   

Машината служи за огъване на дебелостенни метални тръби в студено състояние. Намира приложение в жилищното и промишленото строителство, при монтаж и ремонт на паропроводи, газопроводи и други инсталации. Машината е в преносим вариант.
Налягането в хидравличната система се създава от бутална помпа, задвижвана от електродвигател.

На електродвигателя е монтирана клемна кутия с пусков ключ и автоматични предпазители за защита от претоварване. На задната капачка има вграден предпазен клапан, настроен на налягане, необходимо за огъване на тръби с диаметър 2". Буталният прът се връща в изходно положение под действието на възвратна пружина.

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
Размери на огъваните тръби 3/8", 1/2", 3/4" , 1", 1 1/4", 1 1/2", 2 "
Ъгъл на огъване 0 – 90°
Максимална сила на буталния прът 75 kN
Максимален ход на буталото 0 - 270 mm
Скорост на буталото 2,7 mm/s
Електродвигател 1,1 kW, 220 V, 50 Hz
Габаритни размери 940 х 680 х 300 mm

Тегло:

- с опаковка
- без опаковката

125 kg
150 kg.