Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
Тръбоогъващ комплект ръчен “ТКР”
   
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

За огъване (0–90°) на тънкостенни тръби от цветни метали и стоманени отгряти тръби с дебелина на стената 0,8 – 1,5 mm. Снабдено е с пет сменяеми огъвача.


 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
- диаметър на огъваните тръби 8, 10, 12, 16, 18 mm
- габаритни размери 580 х 300 х 110 mm
- тегло 7 kg