Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
 
Електронно реле за време TIMER
   

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Релето за време TIMER представлява компактен програмируем микропроцесорен уред, който се предлага във версия на събиране.
Версията на събиране има три релейни изхода. Тази версия се предлага с 8 индикатора, като горните 4 индикатора показват текущата стойност, а долните 4 - граничната стойност. Граничната стойност се задава с помощта на 4 бутона, намиращи се на лицевия панел. След промяна на граничната стойност тя се запомня и отброяването на времето започва от начало.
Граничната стойност се сравнява с текущата и при изравняване се активира релейния изход.
За да се нулира релето е необходимо да се натисне бутона “reset” (R).
По желание на клиента могат да се въведат нови, различни от гореспоменатия, режими на работа, автоматично нулиране след определено време и т.н.

 
 
Ф У Н К Ц И О Н А Л Н И   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И:

 

ПАРАМЕТЪР
ВЕРСИЯ НА СЪБИРАНЕ
Време обхват 0,1 – 999,9 или 1 – 9999 секунди или минути
Захранващо напрежение 220V~; 110V~; 24V~; 24V-; 12V~; 12V-; 5V-
Цифрова индикация 8 разрядна
Брой на контактите 3 превключващи групи (НО + НЗ)
Траен ток на контактите 10A
Максимална консумирана мощност 1,5W
Габаритни размери 58 х 93 х 128 mm
Закрепване Заден и преден монтаж с 11-позиционен цокъл
Степен на защита на лицевия панел ІР 51
Работни условия работна температура от 0 до 50° С

 

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ