Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
Машина за нарязване на тръбни резби “Резбо 3”

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


Машината за нарязване на тръбни резби РЕЗБО 3 е предназначена за механо-монтажни работи на водопроводи, паропроводи, системи за отопление и други инсталации за транспорт на флуиди. Тя е създадена за пълното оформяне на присъединителните краища на поцинковани и непоцинковани стоманени тръби по БДС 738 – 85 с размери 1/2" – 3" чрез отрязване, зенкероване на отвора и нарязване на външна конусна тръбна резба по БДС 1999 – 80 (BSPT). Машината е преносим вариант, което позволява директно обслужване на работните места.

 
Т Е Х Н И Ч Е С К А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
Диаметър на обработваните резби (дясна резба) 1/2" – 3"
Максимален диаметър на шпиндела 96 mm
Обороти на шпиндела 44 / 26 / 12 min-1
Максимален ход на шейната 190 mm
Захранване 220 V , 50 Hz или 380 V, 50 Hz
Честота 50 Hz
Мощност на двигателя (асинхронен) 1,1 kW
Габаритни размери 720х580х500 mm
Габаритни размери със станок 900х620х1140 mm
Tегло 125 kg
Степен на защита IP 20

Автоматично охлаждане и смазване

да*

* директно през резбонарезната глава

Принципната особеност на машината е тристъпалната скоростна кутия, даваща възможност за избор на най-подходящите за конкретната резба обороти:

- 12 min-1 за резби 21/2" – 3";

- 26 min-1 за резби 11/4" – 2";

- 44 min-1 за резби 1/2" – 1".

 

КОМПЛЕКТОВКА:

- резбонарезна глава I 1/2" – 3/4"

- резбонарезна глава II 1" – 2"

- резбонарезна глава III 21/2" – 3"

- резбонарезни ножове (комплект) 1/2" – 3/4"

- резбонарезни ножове (комплект) 1" – 11/4"

- резбонарезни ножове (комплект) 11/2" – 2"

- резбонарезни ножове (комплект) 21/2" – 3"

- приспособление за отрязване

- приспособление за зенкероване

- станок

-- стойка (за дълги тръби)