Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
 
Машина за нарязване на тръбни резби “Резбо 2”

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


Машината за нарязване на тръбни резби РЕЗБО 2 е предназначена за механо-монтажни работи на водопроводи, паропроводи, системи за отопление и други инсталации за транспорт на флуиди. Машината е създадена за пълното оформяне на присъединителните краища на поцинковани и непоцинковани стоманени тръби по БДС 738 – 85 с размери 1/2" – 2" чрез отрязване, зенкероване на отвора и нарязване на външна конусна тръбна резба по БДС 1999 – 80 (BSPT). Машината е преносим вариант, което позволява директно обслужване на работните места.

Т Е Х Н И Ч Е С К А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
Диаметър на обработваните резби (дясна резба) 1/2" – 2"
Максимален диаметър на шпиндела 65 mm
Обороти на шпиндела 16,5 min-1
Максимален ход на шейната 120 mm
Захранващо напрежение 220 или 380 V
Честота 50 Hz
Мощност на двигателя (асинхронен) 1,1 kW
Габаритни размери 800х500х450 mm
Габаритни размери със станок 800х500х1090 mm
Tегло 97 kg
Степен на защита IP 20

Автоматично охлаждане и смазване

да

 

КОМПЛЕКТОВКА:

Машината се комплектова с:

- резбонарезна глава I 1/2" – 3/4"

- резбонарезна глава II 1" – 2"

- резбонарезни ножове (комплект) 1/2" – 3/4"

- резбонарезни ножове (комплект) 1" – 11/4"

- резбонарезни ножове (комплект) 11/2" – 2"

- приспособление за отрязване

- приспособление за зенкероване

- станок