Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
 
ПРОИЗВОДСТВО НА ОРЪЖЕЙНИ И ОХРАНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
 
 
 • Ключалка оръжейна КО 1
  За предотвратяване достъпа до спусъка и блокиране на неговото задействане при пушки с нарез, ловджийски пушки, бойни и газови пистолети и други видове оръжие. • Уред за снарядяване на ловни патрони УСЛП
  За снарядяване на ловни патрони калибър 12 и 16. • Преносим детектор за метал
  Мтеталотъсачът служи за откриване на малки стоманени и медни предмети при осъществяване на контролно-охранителна дейност, входящ и изходящ контрол на качеството в промишлеността и други аналогични случаи.
  Разстояние на сработване:
  стомана – до 160 мм, мед – до 100 мм
  Сигнализация: светлинна и звукова