Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
 
ПРОИЗВОДСТВО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
(изпълняват се по заявка)
 

Машини за нарязване на тръбни резби

  • Машина за нарязване на тръбни резби РЕЗБО 2
    За отрязване, зенкероване на отвора и нарязване на външна резба на обикновени и поцинковани стоманени тръби.
    Диаметър на тръбната резба (дясна): 1/2" – 3/4"; 1" – 11/4" и 11/2" – 2"

  • Машина за нарязване на тръбни резби РЕЗБО 3
    За отрязване, зенкероване на отвора и нарязване на външна резба на обикновени и поцинковани стоманени тръби.
    Диаметър на тръбната резба (дясна): 1/2" – 3/4"; 1" – 11/4"; 11/2" – 2"; 21/2" – 3"

Тръбоогъващи машини