Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА
(ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТКА ПО ЗАЯВКА)
 
 • Щанци (изрязващи, изтеглящи, стъпкови, огъващи, фини, комбинирани)
 • Матрици
 • Щприц-форми
 • Блас-форми
 • Блас-форми за издуване на изделия от П.Е.Т.
 • Прес-форми и инструменти
 • Огъвачи
 • Форми за леене на алуминий и цам

 • Измервателни инструменти: калибри за контрол на отвори, на вътрешни резби, на външни резби, на гладки валове, високомери, дълбокомери, калибри скоби и калибри за разположение.
  Минимални количества за изработка на всички инструменти: 10 броя.

 • Нестандартни режещи инструменти: метчици, фрези, фрези за нарязване на резби, зенкери, райбери с прави и винтови канали, ножове стругарски фасонни, ролки за валцуване на резба.
  Минимални количества за изработка на всички инструменти: 50 броя.