Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   

 

Огъвач на спирали “ОС – 1”

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Огъвачът на спирали тип “ОС – 1” служи за изработване на различни декоративни елементи във формата на спирали от плътни метални профили: шини, квадрат и кръг, използвани за направа на огради, предпазни решетки, декоративни пана и т.н.

ВИД НА МЕТАЛНИТЕ ПРОФИЛИ

шини до 30 х 5 mm с минимална дебелина 2 mm;
квадрат до 10 mm;
кръг до Ø10 mm.

Огъвачът се използва за изработване на спирали от гореспоменатите профили в студено състояние със 450 МРа.

ПРЕДИМСТВАТА

Изпълнителят не обхожда огъвача (спиралния профил) с огъващата ролка, а самият комплект спирали се върти около огъващата ролка, като при залагането на материала комплeктът спирали се изхвърля настрани, а при изработването на елементите, комплектът спирали автоматично се прибира от материала.

Спиралите могат да се комплектоват по различен начин, което дава възможност за изработване на по-отворени или по-затворени и на по-къси или по-дълги елементи, с което се увеличава гамата на изработваните декоративни елементи.