Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
ОПТОЕЛЕКТРОННИ ДАТЧИЦИ ШЛИЦОВ ТИП


Принцип на действие:
Принципът на действие се обуславя от излъчването и приемането на немодулиран светлинен лъч в инфрачервената област на спектъра.

Област на приложение:
Използват се за измерване на обороти на валове, ъглови и линейни величини и др. Имат добра разделителна способност (реагират на растер 0,8 mm). Честотната характеристика на тип ИДЕ 04 е снета при растер на зъбно колело 1mm.Т Е Х Н И Ч Е С К И   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И
Тип на датчика ИДЕ 03 ИДЕ 04

Габаритни размери

70х18х62 mm

М16х1
L=75 mm

Захранващо напрежение

10 ÷ 30 V DC

10 ÷ 30 V DC

Пулсации на захранващото напрежение

< 10 %

< 10 %

Максимален товарен ток

250 mA

250 mA

Остатъчно напрежение

< 1.2 V

< 1.2 V

Максимален консумиран ток

50 mA

25 mA

Максимална честота на превключване

100 Hz

30 000 Hz

Работна температура

-10 ÷ +55 оС

-10 ÷ +55 оС

Допустима осветеност от смущаващи
светлинни източници в зоната на
приемане,

- от лампа с нажежаема жичка
- от слънчева светлина1 000
lx
1 000 lx


1 000
lx
1 000 lx

Степен на защита

ІР 54

ІР 54

Функция

NPN

светло включване

ИРЕ 03

ИРЕ 04

   

тъмно включване

ИРЕ 031 ИРЕ 041
 

PNP

светло включване

ИРЕ 032

ИРЕ 042

   

тъмно включване

ИРЕ 033 ИРЕ 043

Наличие на светодиодна индикация

LED

 

Защита от:

- обратно включване

- обратно включване

 

- индуктивни пикове

- индуктивни пикове

Присъединителен кабел

2 м.(4x0,25mm²)

2 м.(4x0,25mm²)

 

Схеми на свързване: