Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
ОПТОЕЛЕКТРОННИ ДАТЧИЦИ РЕФЛЕКТОРЕН ТИП


Принцип на действие:

В един корпус са разположени излъчвател и приемник. Датчикът излъчва модулиран инфрачервен светлинен лъч, който се отразява от рефлектор и се връща обратно към датчика. При преминаването на обект между датчика и рефлектора, светлинният лъч се прекъсва и изходът на датчика се превключва от едно състояние в друго. Максималното разстояние на действие на посочените по-долу датчици се измерва с кръгъл рефлектор Ø80 TELEMECANIQUE XUZ C80, който се доставя по заявка.

Схеми на свързване:

  
   

 

Т Е Х Н И Ч Е С К И   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Габаритни размери /mm/

М30х1,5
L=102

Разстояние на действие /m/

0.05 ÷ 4
0.1 ÷ 6

Захранващо напрежение, / V / DC

10 ÷ 30

Пулсации на захранващото напрежение, /%/

< 10

Максимален товарен ток, /mA/

250

Остатъчно напрежение, / V /

< 1.2

Максимален консумиран ток, /mA/

50

Максимална честота на превключване, /Hz/

25

Работна температура , /оС/

-10 ÷ +55

Допустима осветеност от смущаващи светлинни източници в зоната на приемане, / lx /

- от лампа с нажежаема жичка
- от слънчева светлина

 


5 000
20 000

Степен на защита

IP 65

Функция

NPN

светло включване

ИРЕ 021

   

тъмно включване

ИРЕ 022
 

PNP

светло включване

ИРЕ 023

   

тъмно включване

ИРЕ 024

Наличие на светодиодна индикация

LED

Защита от:

- обратно включване

 

- индуктивни пикове

Присъединителен кабел

2 м.(4x0,25mm²)