Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
ОПТОЕЛЕКТРОННИ ДАТЧИЦИ ДИФУЗЕН ТИП


Принцип на действие:


В един корпус са разположени излъчвател и приемник. Датчикът излъчва модулиран светлинен лъч, който се отразява от приближаващия или преминаващия, покрай датчика обект и се връща обратно към него. При това изходът на датчика се превключва от едно състояние в друго. Максималното разстояние на действие на посочените по-долу датчици е измерено с бял картон с размери 100 х 100 mm.

Схеми на свързване:

  
   

 

Т Е Х Н И Ч Е С К И   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Габаритни размери /mm/

М30х1,5
L=102

Разстояние на действие /m/

0.05 ÷ 0.5
0.1 ÷ 0.7

Захранващо напрежение, / V / DC

10 ÷ 30

Пулсации на захранващото напрежение, /%/

< 10

Максимален товарен ток, /mA/

250

Остатъчно напрежение, / V /

< 1.2

Максимален консумиран ток, /mA/

50

Максимална честота на превключване, /Hz/

25

Работна температура , /оС/

-10 ÷ +55

Допустима осветеност от смущаващи светлинни източници в зоната на приемане, / lx /

- от лампа с нажежаема жичка
- от слънчева светлина

 


5 000
20 000

Степен на защита

IP 65

Функция

NPN

светло включване

ИРЕ 021

   

тъмно включване

ИРЕ 022
 

PNP

светло включване

ИРЕ 023

   

тъмно включване

ИРЕ 024

Наличие на светодиодна индикация

LED

Защита от:

- обратно включване

 

- индуктивни пикове

Присъединителен кабел

2 м.(4x0,25mm²)