Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
ОПТОЕЛЕКТРОННИ ДАТЧИЦИ БАРИЕРЕН ТИП


Принцип на действие:
Състои се от излъчвател и приемник, разположени един срещу друг и свързани помежду си с модулиран инфрачервен лъч. При преминаването на обект между излъчвателя и приемника светлинният лъч се прекъсва и изхода на приемника се превключва от едно състояние в друго. излъчвател.

Схеми на свързване:

приемник
приемник
 
излъчвател

Минималните размери на различавания обект са квадрат 10 x 10 mm. По заявка на клиента могат да се изработят датчици, които реагират на по-малки предмети.

 

Т Е Х Н И Ч Е С К И   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Габаритни размери 

20х80х40 mm

Разстояние на действие

0 ÷ 8 m
8 ÷ 12 m

Захранващо напрежение

10 ÷ 30 V DC

Пулсации на захранващото напрежение

< 10 %

Максимален товарен ток

250 mA
500 mA

Остатъчно напрежение

< 1.2 V

Максимален консумиран ток

55 mA

Максимална честота на превключване

25 Hz

Работна температура

-10 ÷ +55 оС

Допустима осветеност от смущаващи светлинни източници в зоната на приемане:

- от лампа с нажежаема жичка
- от слънчева светлина

 


5 000 lx
30 000 lx

Степен на защита

IP 65

Функция

NPN (НО + НЗ)

ИДР 03N

PNP (НО + НЗ)

ИДР 03Р

Наличие на светодиодна индикация

LED

Защита от:

- обратно включване

 

- индуктивни пикове

Присъединителен кабел

2 м.(4x0,25mm²),

(2 x 0,25mm²)