Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
 
Ключалка оръжейна КО 1
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


Ключалката е предназначена за различни видове оръжие - пушки с нарез, ловджийски пушки, бойни и газови пистолети и др. Ключалката предотвратява достъпа до спусъка (спусъците) на повечето от съществуващите модели оръжие и (или) блокира неговото движение. В ключалката е монтиран секретен патрон. С това се предотвратява използването на оръжието от лица нямащи право за това.