Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   

Д А Т Ч И Ц И   З А   П Р О М Е Н Л И В   Т О К -  Т Р И П Р О В О Д Н И

Схеми на свързване:

 

- захранващо напрежение в диапазони (20...50V~), (40...100V~), (90...250V~)
- товарен ток 0...250 mA (по заявка на клиента е възможно изработване на датчици с товарен ток до 500 mA)
- работна температура -25...+70 С?
- остатъчно напрежение < 3V~
- хистерезис < 10%
- степен на защита IP 67
- присъединителен кабел 2 m
- светлинна индикация

Тип

Номинално разстояние на включване
Sn /mm/

Корпус
М-метален
П-пласт-масов

Размери
/mm/

Изход

Изходна функция

Макс. работна
честота
/Hz/

Схема на
свързване

     

M

L

       

А16-30.01С

15

П

М30х1,5

80

тиристор

НО

15

11

А16-30.02С

15

П

М30х1,5

80

тиристор

НЗ

 15

12

В16-30.01С

10

М

М30х1,5

80

тиристор

НО

25

11

В16-30.02С

10

М

М30х1,5

80

тиристор

НЗ

25

12

А16-40.01С

25

П

М40х1,5

80

тиристор

НО

15

11

А16-40.02С

25

П

М40х1,5

80

тиристор

НЗ

 15

12

В16-40.01С

15

М

М40х1,5

80

тиристор

НО

25

11

В16-40.02С

15

М

М40х1,5

80

тиристор

НЗ

25

12