Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   

Д А Т Ч И Ц И   З А   П Р О М Е Н Л И В   Т О К -  Д В У П Р О В О Д Н И

Схеми на свързване:

 

- захранващо напрежение в диапазони (20...50V~), (40...100V~), (90...250V~)
- товарен ток 10...250 mA (по заявка на клиента е възможно изработване
на датчици с товарен ток до 500 mA)
- работна температура -25...+70 С?
- остатъчно напрежение < 6V~
- хистерезис < 10%
- степен на защита IP 67
- присъединителен кабел 2 m
- светлинна индикация

Тип

Номинално разстояние на включване
Sn /mm/

Корпус
М-метален
П-пласт-масов

Размери
/mm/

Изход

Изходна функция

Макс. работна
честота
/Hz/

Схема на
свързване

     

M

L

       

А10-12.01С

4

П

М12х1

70

тиристор

НО

15

9

А10-12.02С

4

П

М12х1

70

тиристор

НЗ

 15

10

В10-12.01С

2

М

М12х1

70

тиристор

НО

25

9

В10-12.02С

2

М

М12х1

70

тиристор

НЗ

25

10

А10-14.01С

5

П

М14х1

70

тиристор

НО

15

9

А10-14.02С

5

П

М14х1

70

тиристор

НЗ

 15

10

В10-14.01С

3

М

М14х1

70

тиристор

НО

25

9

В10-14.02С

3

М

М14х1

70

тиристор

НЗ

25

10

А10-18.01С

8

П

М18х1

75

тиристор

НО

15

9

А10-18.02С

8

П

М18х1

75

тиристор

НЗ

 15

10

В10-18.01С

5

М

М18х1

75

тиристор

НО

25

9

В10-18.02С

5

М

М18х1

75

тиристор

НЗ

25

10

А10-22.01С

11

П

М22х1,5

75

тиристор

НО

15

9

А10-22.02С

11

П

М22х1,5

75

тиристор

НЗ

 15

10

В10-22.01С

7

М

М22х1

75

тиристор

НО

25

9

В10-22.02С

7

М

М22х1

75

тиристор

НЗ

25

10

А10-26.01С

13

П

М26х1,5

75

тиристор

НО

15

9

А10-26.02С

13

П

М26х1,5

75

тиристор

НЗ

 15

10

В10-26.01С

8

М

М26х1,5

75

тиристор

НО

25

9

В10-26.02С

8

М

М26х1,5

75

тиристор

НЗ

25

10

А10-30.01С

15

П

М30х1,5

78

тиристор

НО

15

9

А10-30.02С

15

П

М30х1,5

78

тиристор

НЗ

15

10

В10-30.01С

10

М

М30х1,5

78

тиристор

НО

20

9

В10-30.02С

10

М

М30х1,5

78

тиристор

НЗ

20

10

А10-40.01С

25

П

М40х1,5

80

тиристор

НО

10

9

А10-40.02С

25

П

М40х1,5

80

тиристор

НЗ

10

10

В10-40.01С

15

М

М40х1,5

80

тиристор

НО

15

9

В10-40.02С

15

М

М40х1,5

80

тиристор

НЗ

15

10