Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   

Д А Т Ч И Ц И   З А   П О С Т О Я Н Е Н   Т О К -  Д В У П Р О В О Д Н И

Схеми на свързване:

- Захранващо напрежение 8…30 V
(пулсации < 10%)
- Товарен ток 3…50 mA
- Работна температура -25 … +70°С
- Остатъчно напрежение < 5 V

- Хистерезис < 15 %
- степен на защита IP 67
- присъединителен кабел 2 m
- светлинна индикация

Тип

Номинално разстояние на включване
Sn /mm/

Корпус
М-метален
П-пласт-масов

Размери
/mm/

Изход

Изходна функция

Макс. работна
честота
/Hz/

Схема на
свързване

     

M

L

       

В12-08.01С

1

М

М8х1

52

транзистор

НО

1000

7

В12-08.02С

1

М

М8х1

52

транзистор

НЗ

 1000

8

А12-12.01С

4

П

М12х1

60

транзистор

НО

800

7

А12-12.02С

4

П

М12х1

60

транзистор

НЗ

 800

8

В12-12.01С

2

М

М12х1

52

транзистор

НО

1000

7

В12-12.02С

2

М

М12х1

52

транзистор

НЗ

1000

8

А12-14.01С

5

П

М14х1

68

транзистор

НО

400

7

А12-14.02С

5

П

М14х1

68

транзистор

НЗ

 400

8

В12-14.01С

3

М

М14х1

54

транзистор

НО

600

7

В12-14.02С

3

М

М14х1

54

транзистор

НЗ

600

8

А12-18.01С

8

П

М18х1

70

транзистор

НО

400

7

А12-18.02С

8

П

М18х1

70

транзистор

НЗ

 400

8

В12-18.01С

5

М

М18х1

57

транзистор

НО

600

7

В12-18.02С

5

М

М18х1

57

транзистор

НЗ

600

8

А12-22.01С

11

П

М22х1,5

70

транзистор

НО

300

7

А12-22.02С

11

П

М22х1,5

70

транзистор

НЗ

 300

8

В12-22.01С

7

М

М22х1

59

транзистор

НО

400

7

В12-22.02С

7

М

М22х1

59

транзистор

НЗ

400

8

А12-26.01С

13

П

М26х1,5

70

транзистор

НО

200

7

А12-26.02С

13

П

М26х1,5

70

транзистор

НЗ

 200

8

В12-26.01С

8

М

М26х1,5

60

транзистор

НО

300

7

В12-26.02С

8

М

М26х1,5

60

транзистор

НЗ

300

8

А12-30.01С

15

П

М30х1,5

70

транзистор

НО

100

7

А12-30.02С

15

П

М30х1,5

70

транзистор

НЗ

 100

8

В12-30.01С

10

М

М30х1,5

62

транзистор

НО

200

7

В12-30.02С

10

М

М30х1,5

62

транзистор

НЗ

200

8

А12-40.01С

25

П

М40х1,5

80

транзистор

НО

80

7

А12-40.02С

25

П

М40х1,5

80

транзистор

НЗ

 80

8

В12-40.01С

15

М

М40х1,5

65

транзистор

НО

100

7

В12-40.02С

15

М

М40х1,5

65

транзистор

НЗ

100

8