Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
Полимеризатор с регулиране на температурата и налягането “ГАМА ПОЛИ"

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът е предназначен за полимеризация на органични полимери; за изготвяне на коронки и мостове (система К + В) от всички видове; за полимери, използвани в зъботехниката, за поправяне и попълване на отвори; за пластмаси, използвани в ортодонтията.

 
Т Е Х Н И Ч Е С К А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
- номинално захранващо напрежение 220 V, 50 Hz
- допустими отклонения на
захранващото напрежение
± 10%
- максимална консумирана мощност 500 W
- работно налягане до 0,6 МРа
- максимално въздушно налягане до 1 МРа
- максимална работна температура 120° С
- обем на съда под налягане 0,85 l
- размери:
    на съда
    на уреда

Ø100 mm, височина 100 mm
320x270x100 mm
- тегло 9,5 kg

 

УСТРОЙСТВО И НАЧИН НА РАБОТА

Уредът се състои от следните основни възли:

- полимеризационен съд с монтиран към него нагревател;
- управляващ и предпазен терморегулатори;
- регулатор на входното налягане с манометър;
- реле за време и звуков сигнализатор за край на зададеното време;
- лицев панел с монтирани органи за управление.

Уредът може да работи с две различни полимеризационни среди: вода и глицерин. Контролът на налягането се осъществява ръчно, посредством регулатора за налягане, монтиран на задната страна. Работният цикъл може да се проведе в ръчен, автоматичен или полуавтоматичен режим на работа. След приключване на полимеризацията водата от съда се изпуска под налягане, последвано от бързо охлаждане с въздух под налягане, което допринася за молекулната стабилност на материала.
След изтичане на зададеното време, необходимо за полимеризация, се включва за няколко секунди звукова сигнализация.
Уредът “ГАМА ПОЛИ” е универсален полимеризатор, подходящ за всички традиционни материали, дава възможност на специалиста да прилага обработки според материала и своите желания.

Примери за отделните операции в двете среди за обработка:

 
Вода
Глицерин
Температура
120° С
120° С
Налягане
0,6 МРа
0,6 МРа
Време за полимеризация
15 min
12 min
Охлаждане
7 – 10 min
5 min