Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
Вакуумна бъркалка за стоматологични цели – “ГАМА МИКС”

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Вакуумната бъркалка за стоматологични цели “ГАМА МИКС” е предназначен за оборудване на зъботехнически лаборатории и служи за разбъркване на зъботехнически материали (подложни маси, гипсове и силикони) в условията на вакуум. Разбъркваните материали се освобождават от въздух и в резултат се получават работни модели, без шупли и точни отливки с гладки повърхнини.

 
Т Е Х Н И Ч Е С К А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
- Номинално захранващо напрежение 220 V
- Максимална консумирана мощност до 300 kW
- Вакуумиране – минимална стойност (-0,6) bar до 10-та sek
- Времетраене на процеса от 12 до 120 sek
- Скорост на въртене от 200 до 400 min-1

- Вместимост на съда:

    малък съд
    голям съд150 cm-3 и 250 cm-3
600 cm-3
- Защита срещу поражения от ел. ток клас І по БДС 13548-86
- Размери:

    широчина
    дълбочина
    височина


300 mm
340 mm
425 mm
- Тегло 18 + 1 kg
- Работни условия:

    околна температура
    относителна влажност на въздуха
    атмосферно налягане


от 10° С до 40° С
до 80% при 20° С
96 ± 10 кРа