Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
Брояч на импулси COUNTER
   

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Броячът на импулси COUNTER представлява компактен програмируем, микропроцесорен уред, който се предлага във версия на събиране.
Версията на събиране работи с pnp и npn датчици и има два релейни изхода. Тази версия се предлага с 8 LED индикатора, като горните 4 индикатора показват текущата стойност, а долните 4 - граничната стойност. Граничната стойност се задава с помощта на 4 бутона, намиращи се на лицевия панел. След обновяване на граничната стойност броенето започва отначало.
Граничната стойност се сравнява с текущата и при съвпадение се активира релейния изход.
За да се нулира релето е необходимо да се натисне бутона “reset” (R).
По желание на клиента могат да се въведат нови, различни от гореспоменатия, режими на работа, автоматично нулиране след определено време и т.н.

 
 
Ф У Н К Ц И О Н А Л Н И   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И:
 
ПАРАМЕТЪР
ВЕРСИЯ НА СЪБИРАНЕ
Време обхват 1 - 9999 импулса
Захранващо напрежение 220V~; 110V~; 24V~; 24V-; 12V~; 12V-; 5V-
Изходно напрежение за захранване на датчик при 220V; 110V; 24V~ 24V-
Цифрова индикация 8 разрядна, сумираща, LED
Точност при броене 100%
Максимална честота на броене 100 имп./сек.
Брой на контактите 2 превключващи групи (НО + НЗ)
Траен ток на контактите 10A
Максимална консумирана мощност 1,5W
Габаритни размери 58 х 93 х 128 mm
Закрепване Заден и преден монтаж с 11-позиционен цокъл
Степен на защита на лицевия панел ІР 51
Работни условия работна температура от 0 до 50° С

 

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ