Инструментална екипировка
   
Производство на специализирани ма-
шини и съоръжения
   
Средства за автоматизация
   
Производство на медицинска апаратура
   
   

Извършване на произ-
водствени и други услуги

   
ГАМА ПРОЕКТ - 99 АД
   
АДРЕС:
5300 Габрово, България
  ул. “Орловска” 164
  п.к. 111
   
ТЕЛЕФОН:
066/ 80 33 03 Изпълнителен директор
  066/ 80 71 77 Маркетинг и продажби
ФАКС:
066/ 80 90 99
   
Е-mail:
gp99_marketing@mbox.contact.bg
gp99_executive@mbox.contact.bg